16 juillet 2021
GOLDEN BLOCKS - L'Haÿ-les-roses (94)